Edita: Universitat de Girona, Servei de Publicacions

ISBN: 978-84-8458-307-3

Dip˛sit legal:

Adreša: Universitat de Girona
Servei de Publicacions
Pl. Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel: 972 41 82 06

a/e: publicacions@udg.edu