La representació de gčnere a la publicitat del segle XXI
Girona,
25 i 26 de maig de 2009