Benvinguts al Repositori Digital de la UdG

Sobre el DUGiDocs
El DUGiDocs és el repositori institucional de la Universitat de Girona. S'ocupa de preservar, difondre i donar visibilitat a la producció intel·lectual producte de l'activitat de recerca, de docència i institucional de la UdG, els treballs finals de grau, de màster i els treballs de recerca de doctorat dels estudiants de la Universitat i a les revistes científiques. També incorpora les eines d'indexació i descripció dels continguts, en facilita la visualització des de molts altres llocs d'internet (interoperabilitat) i l'accés obert.
El Servei de Biblioteca és el responsable del DUGiDocs que utilitza un programari lliure (DSpace, Postgres, SOLR, etc.), i recolzat sobre un sistema operatiu lliure (Linux).
El DUGiDocs s'integra amb sistemes d'informació de la UdG com és el GREC (Gestor de la Recerca) i d'altres com TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) entre d'altres.
Les funcions del repositori són:
 • garantir la interoperabilitat: els documents del repositori es poden localitzar a través d'altres repositoris i cercadors que utilitzen els mateixos estàndards, i a través de Google i altres cercadors d'internet;
 • augmentar la visibilitat i l'impacte de la producció acadèmica de la UdG. Aplica tècniques d'optimització de cercadors (SEO) per posicionar els ítems a la xarxa i oferir la màxima visibilitat;
 • indexar els continguts i fer-los recuperables;
 • recollir una gran diversitat de documents pel que fa a suports, temàtica i tipologia;
 • permetre la transversalitat, l'accés i ús dels materials a altres professors i estudiants de la UdG i del món;
 • complir amb les directrius que marca la CE pel que fa als projectes europeus i la normativa nacional en relació a l'accés obert tant de les publicacions com les dades de recerca;
 • proporcionar un control d'autoritats, garantint la inexistència de punts d'entrada duplicats;
 • garantir la marca de qualitat UdG.
Objectius
Els objectius del repositori són:
 • augmentar la visibilitat i l'accés dels autors i la seva producció científica i acadèmica, i de la mateixa UdG;
 • afegir valor als documents amb la indexació i la cita bibliogràfica estàndard;
 • protegir l'ús posterior que es faci dels documents i els drets de propietat intel·lectual, a través de les llicències Creative Commons;
 • garantir la preservació dels materials dipositats i que cada objecte digital tingui un URL permanent;
 • actuar d'arxiu de la producció acadèmica i investigadora de la universitat i facilitar els usos posteriors (compartir material, reciclar material, estalvi de duplicitats, ...).
Qui pot dispositar?, què es pot dipositar?, quins formats?
Els articles científics sempre s'hauran de dipositar a través de l'aplicació del Grec (Gestió de la recerca UdG). Instruccions per publicar articles al repositori DUGiDocs des del Grec. Per la resta de documents els podeu enviar a: biblioteca.projectes@udg.edu.
A DUGiDocs es dipositen els següents materials:
 • articles científics, pre-prints, postprints i si les polítiques editorials ho permetem la versió final de l'article;
 • articles divulgatius;
 • comunicacions a congressos, jornades, seminaris, presentacions i pòsters;
 • tesis doctorals i treballs dels estudiants: Recerca, TFG, PFC, TFM, etc;
 • llibres o capítols de llibres;
 • dades de recerca;
 • materials i objectes docents: apunts, materials didàctics o docents, applets, etc;
 • documents institucionals: discursos d'inauguració de curs, discursos d'investidura de doctor “honoris causa”, etc.
DUGiDocs accepta tot tipus de formats malgrat que es recomana el format PDF. Excepcionalment i pels treballs de recerca, TFG, PFC, TFM, etc. s'accepten Zips.
L'accés als continguts
L'accés al DUGiDocs és lliure, els registres són públics i oberts a tothom. No obstant això, el text complet a alguns documents digitals tenen algunes restriccions com són els articles científics. Aquestes restriccions vénen donades per les polítiques editorials d'algunes revistes que permeten publicar en accés obert els seus articles passat un període d'embargament. Aquests documents s'identifiquen amb un cadenat. Podeu sol·licitar una còpia al seu autor a través de l'opció “sol·licitar còpia”.
Preservació de continguts
Per tal de garantir la preservació dels continguts dipositats, periòdicament:
 • se'n revisa la integritat;
 • se'n fa còpies de seguretat;
 • se'n garanteix l'accés gestionant els possibles canvis de format necessaris.
Política de reutilització de les metadades
El lloc web dóna accés a informació de la Universitat de Girona. La Universitat de Girona treballa perquè tots els recursos d'aquest lloc web estiguin disponibles per a la seva reutilització. En aquest sentit, totes les metadades es publiquen sense restriccions de reutilització i sota les condicions de la llicència Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Oferiment al Domini Públic. No obstant això, si reutilitzeu dades publicades al DUGiDocs, cal citar-ne l'origen i no desnaturalitzar el sentit.
L'accés a les publicacions per mitjà del DUGiDocs no modifica el règim dels drets dels autors dels textos, de les institucions a les quals pertanyen o dels editors. Per qualsevol dubte que es pugui plantejar en relació a la utilització dels textos cal adreçar-se als mateixos autors o a les institucions a les quals aquests pertanyen. En el cas que no es disposi d'informació sobre els drets de les publicacions, només es podran utilitzar d'acord amb la normativa de propietat intel·lectual.
Si considereu que alguna informació o text infringeix els vostres drets o els drets de terceres persones podeu adreçar-vos a biblioteca.projectes@udg.edu

Comunitats