Educación y jóvenes ex-tutelados: revisión de la literatura científica española

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Montserrat Boada, Carme
dc.contributor.author Casas Aznar, Ferran
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 1139-613X (versió paper)
dc.identifier.issn 2174-5374 (versió electrònica)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10256/3208
dc.description.abstract Quin és el nivell educatiu dels joves que han passat pel sistema de protecció social a la infància? En la majoria dels països no es pot contestar aquesta pregunta. No existeixen dades sistemàtiques ni estadístics oficials, exceptuant el Regne Unit. En el present article es realitza una revisió de la literatura científica espanyola a través d’estudis i programes que aporten dades indirectes o directes sobre l’escolarització i el nivell formatiu dels joves de població general en contrast amb els de el sistema de protecció. Alguns d’aquests treballs ens indiquen que aquests joves tenen un nivell educatiu baix i un abandó escolar prematur molt accentuat comparat amb la població general, sent tots dos factors freqüentment citats com de risc a l’exclusió social. La invisibilitat estadística en la qual es troba el col•lectiu de nens i nenes tutelats i més concretament la referida a la seva educació, ve acompanyada d’una escassetat d’investigació i de programes orientats a la inclusió d’aquests joves en els diferents nivells d’educació. Aquesta revisió persegueix obrir un debat ara com ara poc implantat però necessari
dc.description.abstract What is the educational level of young people leaving care? In most countries we can not answer this question. There are no systematic or official statistical data, except in the case of the United Kingdom in the recent years. In this article we do a review of Spanish literature through studies and programs that provide direct or indirect data on the education and training level of young people in general population in contrast to children in care or young people leaving care. Some of these studies indicate that children in care have a low educational level and an early school leaving in compared with the general population, two factors often cited as risk to social exclusion. The statistical invisibility related to young people leaving care and specifically referring to his education, is accompanied by a shortage of research and programs focusing on the inclusion of young people in various levels of education. This review aims to open now a necessary debate
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya). Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
dc.relation.ispartof Educación XXI, 2010, vol. 13, núm. 2, p. 117-138
dc.relation.ispartofseries Articles publicats (D-P)
dc.rights Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca
dc.subject Política educativa -- Espanya
dc.subject Education and state -- Spain
dc.subject Benestar social -- Espanya
dc.subject Social welfare -- Spain
dc.subject Tutela i curatela -- Espanya
dc.subject Guardian and ward -- Spain
dc.subject Joves problemàtics -- Espanya
dc.subject Problem youth -- Spain
dc.title Educación y jóvenes ex-tutelados: revisión de la literatura científica española
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/217297
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

 

The following license files are associated with this item:

Show simple item record

Related Items

Search DUGiDocs


Browse

My Account

Statistics

views icon 1328 downloads icon 900

Impact

This file is restricted

The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.

  1. We will contact you via the email address you have provided us.

Request a copy

When filling up the form you are requesting to the author or main author a copy of his/her article, which is stored in the institutional repository (DUGiDocs). Author decides himself/herlself whether it is appropiate to deliver a copy of the document to the requester or nott. In any case, the Library of the UdG doesn't participate in the process, as it isn't allowed to deliver any restricted articles.